Plan lekcji
Oddziały
0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 1AG 1BG 2AG 2BG 3AG 3BG
Nauczyciele
M.Dzięgielewski (MD) D.Gałdyn (DG) M.Elert (ME)
H.Grabowska (HG) G.Ruda (RG) W.Kotwasińska (WK)
M.Załęska (MZ) D.Struglińska (DS) M.Anastaziak (MA)
R.Woźniak (RW) I.Furmankiewicz (IF) K.Szybura (SK)
D.Kostrzewa (DK) J.Ostrowska (JO) A.Szymankiewicz (AS)
A.Rej-Kucal (AR) I.Antecka (IA) R.Kołacka (RK)
E.Kujawa (KE) T.Nalewski (TN) T.Błaszczyk (TB)
A.Janiak (AJ) W.Kołucka (KW) A.Jaroszewska (JA)
D.Tomaszewska (TD) M.Bącela (MB) G.Mikusik (GM)
A.Lewandowska (AL) M.Frątczak (MF) M.Łakomczyk (MŁ)
E.Płachecka (EP) J.Kowalczyk (JK) A.Sawicka (sa)
A.Zagozda (AZ) B.Przybyła (BP) M.Lewandowska (LM)
K.Stępień (KS) D.Bagiński (BD) L.Anastaziak (LA)
T.Swędera (TS) D.Kotwasiński (KD) M.Drozd (DM)
Sale
1 2 4
5 6 11
12 14 0c
0a 0b 21
22 24 25
26 27 28
23 23 inf inf sp inf sg1
sg2 sg3 13